Конференції

Вплив геометрії і мікроструктурної неоднорідності феритових елементів на форму петлі магнітного гістерезису

М.А.Зиновик,
 
Зиновик Е.В
 

Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2013, #03/04
http://www.materials.kiev.ua/article/843

Анотація

Об"єктом дослідження слугували елементи тороїдальної форми з розмірами 3,1 мм х 1,5 мм х 1,4 мм складу, % (мол.): 37,6 Fe2O3; 38,1 МnО; 9,3 МgО; 11,7 ZnО; 3,3 СаО. Показано, що збільшення відношення внутрішнього діаметру тороїдів до зовнішнього супроводжується ростом квадратності петлі гістерезису. Встановлено вплив градієнтів коерцитивної сили Нc, зумовлених нерівномірним розподілом структурних неоднорідностей, на форму та квадратність петлі гістерезису. За відсутності окиснення поверхневі шари елементів мають меншу, на відміну від внутрішніх, коерцитивну силу, тому їх перемагнічування починається при менших полях, створюючи плавний перехід від горизонтальної ділянки петлі гістерезису до спадаючої. Нерівноважне окиснення елементів в процесі охолодження до температури загартування, навпаки, призводить до росту Нc: більшою мірою — на поверхні, а меншою — всередині тороїдів. В результаті верхня половина спадаючої гілки петлі гістерезису стає крутішою, а нижня — похилішою. Ізотермічна витримка при температурі загартування зменшує градієнти Нc і квадратності петлі гістерезису елементів.


ВІДПАЛ, ЗАГАРТУВАННЯ, КВАДРАТНІСТЬ ПЕТЛІ ГІСТЕРЕЗИСУ, КОЕРЦИТИВНА СИЛА, МІКРОСТРУКТУРА, ПЕТЛЯ МАГНІТНОГО ГІСТЕРЕЗИСУ, СПІКАННЯ, ТОРОЇДАЛЬНИЙ ЕЛЕМЕНТ, ФЕРИТ