ДЕФОРМОВАНИЙ СТАН ПОРИСТИХ ЗАГОТОВОК ПРИ ЇХ ГАРЯЧОМУ ШТАМПУВАННІ В ШТАМПІ З КОНУСОПОДІБНИМ КОМПЕНСАТОРОМ

  

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2013, #05/06
http://www.materials.kiev.ua/article/934

Анотація

Методами координатних сіток досліджено еволюції деформованого стану пористих заготовок у процесі їх гарячого штампування в напівзакритому штампі з конусоподібним компенсатором. Встановлено характер і рівень нерівномірності розподілу компонентів тензору деформацій та пористості по об'єму поковки на різних стадіях деформування.


ГАРЯЧЕ ШТАМПУВАННЯ, ДЕФОРМАЦІЯ, КОМПЕНСАТОР, ПОРИСТІСТЬ, ШТАМП