ВОДНЕВІ ТЕХНОЛОГІЇ ЗБЕРІГАННЯ ЕНЕРГІЇ:
СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

https://doi.org/10.15407/materials2021

Інститут енергетичних технологій, Норвегія
Національна Академія наук України

Колективна монографія (англійською мовою)
за редакцією

В. А. Яртися,
Ю. М. Солоніна,
І. Ю. Завалія

ISBN  978-617-8055-08-0 (print)
ISBN  978-617-8055-09-7 (on line)
УДК 620.9.546.11

Монографія представляє останні досягнення в галузі використання енергії відновлювальних джерел, хімічних реакцій, біоматеріалів для ефективного одержання водню, його акумулювання та використання для систем живлення на основі паливних комірок.  Нові важливі результати були одержані в рамках двох науково-дослідних програм, а саме, проекту НАТО Science for Piece and Security G5233 “Portable energy supply” (2017-2021 рр.) та пріоритетної цільової програми НАН України “Розвиток наукових засад отримання, зберігання та використання водню в системах автономного енергозабезпечення” (2019-2021 рр.). Цільову програму виконували провідні інститути НАН України. Вона була націлена на три складові, а саме: ефективні матеріали та технології для одержання, зберігання та використання водню. Програма включає значну частину робіт, які присвячені розробленню нових функціональних матеріалів для  паливних комірок та застосування останніх в системах автономного енергозабезпечення. 4-й річний проект НАТО виконувався консорціумом, в який входив Інститут енергетичних технологій (Координатор, країна НАТО - Норвегія) разом з установами НАН України: Фізико-механічний інститут ім. Г.В. Карпенко (м. Львів), Інститут проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича (м. Київ) та Інститут загальної та неорганічної хімії ім. В.І. Вернадського (м. Київ). Роботи в рамках цього проекту включали дослідження систем одержання водню шляхом гідролізу MgH2,  Al та NaBH4, аналіз механізмів цих процесів та вибір найбільш ефективних каталізаторів. У рамках проекту була успішно розроблена система, яка інтегрує процес гідролізу та паливний елемент з протонообмінною мембраною.

Книга рекомендується для дослідників, інженерів, викладачів та аспірантів, які спеціалізуються у галузях матеріалознавства, зберігання та перетворення енергії, зокрема в дослідженнях та впровадженні матеріалів та технологій водневої енергетики.

Повний текст монографії

У складі монографії:

Рекомендовано до друку Науковою  Радою цільової комплексної програми фундаментальних досліджень НАН України «Розвиток наукових засад отримання, зберігання та використання водню в системах автономного енергозабезпечення»

Львів, видавництво «Простір-М», 2021, 268 стор, іл.77, табл. 17.