Структура та механічні властивості інтерметаліду Nd3Al

  
Ю.В.Мільман,
      

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Електронна мікроскопія і міцність матеріалів - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2014, #20
http://www.materials.kiev.ua/article/1713

Анотація

Вперше вивчено механічні властивості інтерметаліду Nd3Al, який отримано аргонно-дуговим плавленням. Показано, що досліджений інтерметалід має досить високу міцність (540 МПа) в поєднанні з високою для інтерметалідів тріщиностійкістю (7,8 МПа⋅м1/2) та пластичністю при підвищених температурах. Наявність достатньої пластичності та низька температура плавлення надають можливість використання Nd3Al в якості пластифікаційної добавки при виготовленні постійних магнитів системи Nd—Fe—B рідкофазним спіканням. Повний текст


ДЕФОРМАЦІЯ, ІНТЕРМЕТАЛІД ND3AL, МІЦНІСТЬ, ТВЕРДІСТЬ, ТЕМПЕРАТУРА