Вивчення закономірності контактоутворення в металевих порошкових матеріалах за результатами прецизійних механічних випробувань

   
Н.М.Марченко
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Електронна мікроскопія і міцність матеріалів - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2014, #20
http://www.materials.kiev.ua/article/1721

Анотація

Вивчено закономірності контактоутворення в порошковому титані на різних технологічних етапах його отримання за результатами випробувань на чотириточковий вигин. Проаналізовано вплив технологічних та структурних параметрів на еволюцію контакту. Показано, що процес контактоутворення в попередньо ущільнених пресовках здійснюється в дві стадії: на першій відбувається зарощування площинної пори, при цьому контакт росте самоподібно за механізмом об’ємної дифузії, на другій — об’ємне спікання. На цій стадії високопоруваті матеріали збільшують відносний розмір контакту значно більше, ніж більш щільні. Повний текст


КОНТАКТОУТВОРЕННЯ, ПОРУВАТІСТЬ, СТРУКТУРА, ТЕМПЕРАТУРА СПІКАННЯ, ЧОТИРИТОЧКОВИЙ ВИГИН