Конференції

Інформаційна база даних допоміжних мікроскопічних параметрів енергетичного взаємовпливу для кальцію, як елемента, що ізоморфно заміщує структурні позиції в атомній гратці материалів різного призначення

 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Кржижановського 3, Київ, 03142, Україна
Сучасні проблеми фізичного матеріалознавства - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2013, #22
http://www.materials.kiev.ua/article/1829

Анотація

Обговорюється придатність допоміжних мікроскопічних параметрів енергетичного взаємовпливу з кількісної теорії атомно-ізоморфних взаємозаміщень до прогнозування умов утворення структур зрощування на активних центрах з елементом Ca та домішками з поміж 1H—94Pu при моделюванні властивостей матеріалів різного призначення.


БІОМЕДИЧНИЙ МАТЕРІАЛ, ДОПОМІЖНІ МІКРОСКОПІЧНІ ПАРАМЕТРИ, ІЗОМОРФНІ ЗАМІЩЕННЯ, КАЛЬЦІЙ, МОДЕЛЬНА ГРАТКА, СИТУАТИВНИЙ МІКРОМЕХАНІЗМ, СТРУКТУРА ЗРОЩУВАННЯ, ТИТАН