Особливості модифікації приповерхневого шару вуглецевих сталей імпульсним лазером

О.І.Дудка,
 
О.Д.Хращевський,
 
В.Ю.Пулковський,
    

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Електронна мікроскопія і міцність матеріалів - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2016, #22
http://www.materials.kiev.ua/article/2291

Анотація

Досліджено вплив опромінення короткоімпульсним наносекундним лазером на структуру приповерхневого шару вуглецевих сталей в порівнянні з опроміненням лазером із мілісекундною тривалістю імпульсу. Показано, що після обробки вуглецевих сталей У8 і 45 опроміненням надкоpоткоімпульсним наносекундним лазером в поверхневому шарі фіксується присутність нерівноважного аустеніту, однак при цьому не реєструється зміна форми рентгенівських дифракційних ліній α-Fe, що характерно для мартенситного перетворення. Також встановлено, що опромінення лазером з тривалістю імпульсу близько 3 мс в вуглецевих сталях викликає ефект лазерного гарту — утворення маpтенситно-аустенітної структури. Комбінований вплив цих лазерів призводить до різкого подрібнення елементів субстpуктуpи приповерхневого шару. Повний текст


ІМПУЛЬСНИЙ МІЛІСЕКУНДНИЙ ЛАЗЕР, МОДИФІКАЦІЯ, НАДКОPОТКОІМПУЛЬСНИЙ НАНОСЕКУНДНИЙ ЛАЗЕР, ПРИПОВЕРХНЕВИЙ ШАР