Sections
Personal tools

Наші Координати: Україна, 03142, м.Київ, вул. Кржижановського, 3 | тел: +380(44)390-87-51, +380(44)390-87-57 | факс: +380(44)390-87-51

ВПЛИВ ОБМЕЖЕНЬ НА ЕВОЛЮЦIЮ ВМIСТУ ДРIБНИХ I КРУПНИХ ПОР З УРАХУВАННЯМ ПОТОКУ ВАКАНСIЙ ПРИ СПIКАННI БIПОРИСТИХ МАТЕРIАЛIВ

Скороход В.В., Штерн М.Б., Кузьмов А.В.


Посилання: http://www.materials.kiev.ua/article/2402

Запропоновано модифіковану континуальну модель спікання біпористого матеріалу. Разом із в’язкою текучістю матриці, обумовленою потенціалом спікання, також враховується потік вакансій з дрібних пор до крупних. Можливості модифікованої теорії для врахування вищезгаданих явищ використано для прогнозування та пояснення впливу обмежень на локальне розпушення та нестійкість під час спікання. Зазначено можливі шляхи використання отриманих результатів.


БІМОДАЛЬНИЙ РОЗПОДІЛ ПОР ЗА РОЗМІРОМ, ВАКАНСІЇ, ВИЗНАЧАЛЬНІ СПІВВІДНОШЕННЯ, РЕОЛОГІЯ, СПІКАННЯ

Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2017 , #07/08 , C.22-28


Українське матеріалознавче товариство Українська технологічна платформа Штаб Цивільного Захисту НАН України Базовий координаційний центр УНГ Офіційний Web-портал Верховної Ради України Курсы валют Перевод онлайн