Sections
Personal tools

Наші Координати: Україна, 03142, м.Київ, вул. Кржижановського, 3 | тел: +380(44)390-87-51, +380(44)390-87-57 | факс: +380(44)390-87-51

ВПЛИВ ГРАФЕНОВИХ НАНОПЛАСТИНОК НА МIКРОСТРУКТУРУ ТА МЕХАНIЧНI ВЛАСТИВОСТI НАНОКОМПОЗИТIВ AlSi10Mg, ОТРИМАНИХ МЕТОДОМ ГАРЯЧОЇ ЕКСТРУЗIЇ

Саборi А., Касатi Р., Занатта А., Павезе М., Бадiнi К., Веданi М.


Посилання: http://www.materials.kiev.ua/article/2455

Виготовлено композити AlSi10Mg, зміцнені графеновими нанопластинками, для дослідження впливу останніх на мікроструктуру та механічні властивості сплаву AlSi10Mg. Композити отримано методом вологого змішування з подальшим двоетапним гарячим пресуванням (гаряче пресування, а потім гаряча екструзія) при температурі 673 K (400 °C). Масовий вміст графенових нанопластинок у сплаві AlSi10Mg склав 0,5 і 1%. Проведено випробування на розтяг і визначено твердість за Віккерсом при кімнатній температурі для оцінки впливу графенових нанопластинок на механічні властивості композиту. Результати показують, що високий вміст графенових нанопластинок (>0,5% (мас.)) погіршує механічні властивості композиту AlSi10Mg внаслідок агломерації графенових нанопластинок і пов’язаною з цим появою в композиті внутрішньої пористості. Однак встановлено, що відносно низька кількість графенових нанопластинок може бути рівномірно розподілена в матриці алюмінієвого сплаву за допомогою методу вологого змішування. Результати визначення твердості й випробування на розтяг демонструють незначне поліпшення механічних властивостей за рахунок добавки 0,5% (мас.) графенових нанопластинок, натомість їх добавка в кількості 1,0% (мас.) не покращує властивості через вплив пористості.


ГАРЯЧЕ УЩІЛЬНЕННЯ, ГРАФЕН, МЕТАЛОМАТРИЧНІ КОМПОЗИТИ, МЕХАНІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ, МІКРОСТРУКТУРА

Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2017 , #11/12 , C.47-57


Українське матеріалознавче товариство Українська технологічна платформа Штаб Цивільного Захисту НАН України Базовий координаційний центр УНГ Офіційний Web-портал Верховної Ради України Курсы валют Перевод онлайн