Конференції

Дослідження впливу легування Sc і низкою перехідних металів та термічної обробки на механічні властивості сплавів типу 2618 (система Al—Cu—Mg) при температурах 20 і 300 °С

Ю.В.Мільман,
   
О.О.Музика,
 
А.О.Шаровський,
   

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Електронна мікроскопія і міцність матеріалів - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2017, #23
http://www.materials.kiev.ua/article/2471

Анотація

Досліджено вплив легування Sc, Zr та низкою перехідних металів сплаву 2618 з метою підвищення механічних властивостей екструдованих напівфабрикатів, як при кімнатній, так і при температурі 300 °С. Показано, що покращення механічних властивостей експериментальних сплавів при кімнатній температурі викликане зміною морфології структурних компонентів за рахунок легування комплексом Sc + Zr, яке приводить до формування додаткового ансамблю нанорозмірних зміцнюючих частинок Al3(Sc, Zr). Зростання жароміцності в цих сплавах досягається завдяки легуванню Сг та V, що гальмує дифузійні процеси і підвищує міцність міжатомних зв’язків в кристалічній гратці. Повний текст


АЛЮМІНІЄВІ СПЛАВИ, ДИСЛОКАЦІЙНА СТРУКТУРА, МІКРОЛЕГУВАННЯ, МІЦНІСТЬ, ПЛАСТИЧНІСТЬ