Конференції

ВПЛИВ ВИХІДНОГО СТРУКТУРНОГО СТАНУ І ТЕМПЕРАТУРИ НАГРІВУ НА РОЗМІР АУСТЕНІТНИХ ЗЕРЕН У ВУГЛЕЦЕВИХ СТАЛЯХ ПРИ ВИРОБНИЦТВІ ЗАЛІЗНИЧНИХ КОЛІС

А.І.Бабаченко,
 
Е.Г.Демина,
 
А.В.Книш,
 
А.Н.Хулін,
 
Ж.А.Дементьева
 

Вісник Українського матеріалознавчого товариства ім. І.М. Францевича - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2016, #9
http://www.materials.kiev.ua/article/2565

Анотація

Досліджено процес росту зерен аустеніту в зразках із вуглецевих сталей марoк «ER 7» і «2» із різними вихідними структурними станами під час нагрівання в інтервалі температур 810–1300 °С. Показано, що структура аустеніту залишається дрібнозернистою до температури 900 °C у зразках, вирізаних як зі злитка сифонного розливання, так і з безперервно-литих заготовок. Визначено, що температура початку інтенсивного зростання (збиральної рекристалізації) зерен аустеніту для сталі марки «ER 7» з 0,4–0,5 мас.% С складає ~1000 ºС, а марки «2» з 0,5–0,6 мас.% С – ~1100 ºС незалежно від типу вихідної заготовки. Встановлено, що мікроструктура зразків безперервно-литих заготовок при нагріванні до температури гарячої деформації колісних заготовок характеризується меншим на 30 %, порівняно зі структурою аустеніту в зразках злитка, середнім розміром зерна аустеніту.


ВУГЛЕЦЕВА СТАЛЬ, ЗЕРНО АУСТЕНІТУ, КОЛІСНА ЗАГОТОВКА, ТЕМПЕРАТУРА НАГРІВУ