Конференції

Вісник Українського матеріалознавчого товариства ім. І.М. Францевича

№ 9 2016 рік

Зміст


II. Результати наукових досліджень
А.І.Бабаченко, Е.Г.Демина, А.В.Книш, А.Н.Хулін, Ж.А.Дементьева
ВПЛИВ ВИХІДНОГО СТРУКТУРНОГО СТАНУ І ТЕМПЕРАТУРИ НАГРІВУ НА РОЗМІР АУСТЕНІТНИХ ЗЕРЕН У ВУГЛЕЦЕВИХ СТАЛЯХ ПРИ ВИРОБНИЦТВІ ЗАЛІЗНИЧНИХ КОЛІС
11
А.І.Бабаченко, Е.Г.Демина, А.В.Книш, А.Н.Хулін, Е.А.Шпак
ОЦІНКА МІРИ ДЕФОРМАЦІЙНОГО ПРОРОБЛЕННЯ КОЛІСНИХ ЗАГОТОВОК ЗІ ЗМІНОЮ ПАРАМЕТРІВ ДЕНДРИТНОЇ СТРУКТУРИ
21
С.І.Губенко, Ю.І.Балева
ЛОКАЛЬНА СТРУКТУРА У ВІДЦЕНТРОВОЛИТІЙ СТАЛІ ПОБЛИЗУ ВКЛЮЧЕНЬ
33
С.І.Губенко, І.А.Нікульченко
ПРО МОЖЛИВІСТЬ ВПЛИВУ НА КОГЕЗІВНУ МІЦНІСТЬ МЕЖ ВКЛЮЧЕННЯ–МАТРИЦЯ СТАЛІ
40
І.А.Гусаров, Т.А.Манько, А.М.Потапов
МАТЕРІАЛИ І КОНСТРУКЦІЇ ТЕПЛОЗАХИСТУ БАГАТОРАЗОВИХ КОСМІЧНИХ АПАРАТІВ
48
В.Ф.Зінченко, В.Е.Чигринов, О.В.Мозгова, Г.В.Нечипоренко
ВПЛИВ ДОБАВКИ ГЕРМАНІЮ У КОМПОЗИТІ MNIN2S4–GE НА ВЛАСТИВОСТІ ОДЕРЖУВАНИХ ТОНКОПЛІВКОВИХ ПОКРИТТІВ
56
Е.В.Шилина, С.А.Шилин, К.В.Козис
МЕТОДОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД ДО ПРОЕКТУВАННЯ І ВИГОТОВЛЕННЯ ВИРОБІВ З ВИСОКОМІЦНИХ ВУГЛЕПЛАСТИКІВ
63
К.В.Козис, А.М.Потапов, Т.А.Манько
ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ ЕЛАСТОМЕРНИХ МАТЕРІАЛІВ ДЛЯ ВНУТРІШНІХ ТЕПЛОЗАХИСНИХ ПОКРИТТІВ РАКЕТНИХ ТВЕРДОПАЛИВНИХ ДВИГУНІВ
70
В.В.Лашнева, І.І.Максюта, Ю.Г.Квасницька, Е.В.Міхнян, В.Г.Єфімова
СТІЙКІСТЬ В РОЗПЛАВАХ БІОІНЕРТНИХ СПЛАВІВ КОМПЛЕКСНО-МОДИФІКОВАНОЇ КЕРАМІКИ НА ОСНОВІ КОРУНДУ
74
Л.М.Мурзин
ДОСЛІДЖЕННЯ В ОБЛАСТІ НАНОТЕХНОЛОГІЙ В ПРОВІНЦІЙНОМУ ТЕХНІЧНОМУ ВНЗ: ІЛЮЗІЇ І РЕАЛЬНІСТЬ
82
Е.В.Парусов, А.Б.Сичков, І.Н.Чуйко, Л.В.Сагура
ПРО ОСОБЛИВОСТІ СТРУКТУРОУТВОРЕННЯ У ВИСОКОВУГЛЕЦЕВОМУ БУНТОВОМ ПРОКАТІ
88
В.В.Савіч
ВЛАСТИВОСТІ СПЕЧЕНИХ МАТЕРІАЛІВ ІЗ ГУБЧАСТИХ ПОРОШКІВ ТИТАНУ
98
М.С.Присташ, О.М.Сизоненко, А.Д.Зайченко
ВПЛИВ ШВИДКОСТІ НАГРІВУ В ПРОЦЕСІ ІСКРО-ПЛАЗМОВОГО СПІКАННЯ НА КІНЕТИКУ УЩІЛЬНЕННЯ, СТРУКТУРОУТВОРЕННЯ І ВЛАСТИВОСТІ МАТЕРІАЛІВ СИСТЕМИ Fe–Ti–C–(B)
107
О.В.Сухова, Ю.В.Сироватко
УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСАМИ КОНТАКТНОЇ ВЗАЄМОДІЇ ПРИ ПРОСОЧЕННІ МАКРОГЕТЕРОГЕННИХ КОМПОЗИЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ НА ОСНОВІ ЗАЛІЗА
113
Є.П.Шалунов, Архипов І.В
ПОРШНЕВИЙ ДИСПЕРСНО-ЗМІЦНЕНИЙ КОМПОЗИЦІЙНИЙ МАТЕРІАЛ НА ОСНОВІ ПОРОШКОВОГО АЛЮМІНІЄВОГО СПЛАВУ
120