Конференції

МАТЕРІАЛИ І КОНСТРУКЦІЇ ТЕПЛОЗАХИСТУ БАГАТОРАЗОВИХ КОСМІЧНИХ АПАРАТІВ

І.А.Гусаров,
 
Т.А.Манько,
 
А.М.Потапов
 

Вісник Українського матеріалознавчего товариства ім. І.М. Францевича - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2016, #9
http://www.materials.kiev.ua/article/2569

Анотація

Проаналізовано теплозахисні плиткові конструкції навітряної поверхні космічних апаратів багаторазового використання з різноманітних матеріалів. Показано, що надійного теплозахисту з робочими температурами до 1100 °С, здатного витримувати пусків за габаритно-масових та вартісних обмежень, дотепер не створено. Обрано напрями створення такого теплозахисту.


БАГАТОРАЗОВИЙ КОСМІЧНИЙ АПАРАТ, ВУГЛЕЦЬ-ВУГЛЕЦЕВИЙ КОМПОЗИЦІЙНИЙ МАТЕРІАЛ, СПЛАВ, ТЕПЛОЗАХИСНА КОНСТРУКЦІЯ