ПРО МОЖЛИВІСТЬ ВПЛИВУ НА КОГЕЗІВНУ МІЦНІСТЬ МЕЖ ВКЛЮЧЕННЯ–МАТРИЦЯ СТАЛІ

С.І.Губенко,
 
І.А.Нікульченко
 

Вісник Українського матеріалознавчого товариства ім. І.М. Францевича - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2016, #9
http://www.materials.kiev.ua/article/2568

Анотація

Досліджено вплив дії лазера на утворення мікроруйнувань на межах включення– матриця за пластичної деформації. Показано, що локальне мікрозварювання у момент дії лазера сприяє підвищенню когезивної міцності цих меж. Встановлено вплив температурно-швидкісного режиму деформування, а також енергії лазерного імпульсу та тривалості його дії на параметри зародження і розвитку крихких розшарувань. Показано , що за різких нагрівання й охолодження може бути реалізований складний механізм релаксаційних процесів на межах, які мають зсувно-дифузійно-фазовий характер. Вивчено трансформацію меж включення–матриця за високотемпературного крихкого розшарування, яка поєднує пластичну й крихку релаксації напруг у досліджуваних межах, зумовлені їх швидкісним лазерним зміцненням. Визначено інтервал енергій лазерного променя (18…25 Дж), за яких ці ефекти є максимально вираженими. Показано, що за комбінування лазерної термічної обробки сталі та її високотемпературної деформації реалізуються два варіанти зміцнення міжфазних меж включення–матриця: лазерний (високошвидкісний термічний, коли зміцнення є багатофакторним процесом) і деформаційний.


ДІЯ ЛАЗЕРА, МЕЖІ ВКЛЮЧЕННЯ–МАТРИЦЯ, ТРІЩИНА