УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСАМИ КОНТАКТНОЇ ВЗАЄМОДІЇ ПРИ ПРОСОЧЕННІ МАКРОГЕТЕРОГЕННИХ КОМПОЗИЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ НА ОСНОВІ ЗАЛІЗА

О.В.Сухова,
 
Ю.В.Сироватко
 

Вісник Українського матеріалознавчого товариства ім. І.М. Францевича - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2016, #9
http://www.materials.kiev.ua/article/2578

Анотація

У роботі вивчено, з використанням кількісного металографічного, рентгеноструктурного, мікрорентгеноспектрального та статистичного методів, фазовий і структурний склади зон контактної взаємодії, що утворюються в композиційних матеріалах на межах поділу між наповнювачем W–С і матрицею Fe–C–B– P–Mo. Закономірності структуроутворення границь поділу розчино-дифузійного типу пояснено з урахуванням формалізму регулярних розчинів, згідно з яким іон Мо, що утворює навколо себе нерівномірно заряджену іонну хмару, розглядають як локальне збурення. Підготовлено рекомендації щодо шляхів управління інтенсивністю процесів контактної взаємодії між наповнювачем і розплавленою зв’язкою під час просочення композиційних матеріалів.


ІОН, КОМПОЗИЦІЙНИЙ МАТЕРІАЛ, ПРОСОЧЕННЯ, СТАТИСТИЧНИЙ АНАЛІЗ , СТРУКТУРА, ФОРМАЛІЗМ РЕГУЛЯРНОГО РОЗЧИНУ