ЛОКАЛЬНА СТРУКТУРА У ВІДЦЕНТРОВОЛИТІЙ СТАЛІ ПОБЛИЗУ ВКЛЮЧЕНЬ

С.І.Губенко,
 
Ю.І.Балева
 

Вісник Українського матеріалознавчого товариства ім. І.М. Францевича - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2016, #9
http://www.materials.kiev.ua/article/2567

Анотація

Обговорено основні види неметалевих включень у відцентроволитій сталі «40Х25Н20С2» та їхній вплив на локальну структуру й утворення вторинних меж і тріщин. Встановлено, що підвищений вміст таких включень викликає, за однакового характеру макроструктури заготовки, зниження механічних властивостей цієї сталі. Показано, що включення є джерелами внутрішніх напруг і сприяють утворенню дефектів (мікротріщин), а, крім того, викликають локальні процеси структурних змін в аустенітній матриці, пов"язані з розщепленням міжфазних меж включення–матриця і полігонізаційними процесами поблизу включень, сприяючи утворенню вторинних меж. Механічні випробування показали, що за однакової макроструктури виливка неметалеві включення чинять істотний негативний вплив на рівень міцності та пластичні характеристики. Так, у зонах поблизу внутрішньої поверхні зі стовпчастою макроструктурою збільшення рівня забрудненості сталі через включення призвело до зниження міцності на 15...18, а пластичности – на 18...21 %.


ВІДЦЕНТРОВОЛИТА СТАЛЬ, НЕМЕТАЛЕВІ ВКЛЮЧЕННЯ, ТРІЩИНИ