ВПЛИВ ШВИДКОСТІ НАГРІВУ В ПРОЦЕСІ ІСКРО-ПЛАЗМОВОГО СПІКАННЯ НА КІНЕТИКУ УЩІЛЬНЕННЯ, СТРУКТУРОУТВОРЕННЯ І ВЛАСТИВОСТІ МАТЕРІАЛІВ СИСТЕМИ Fe–Ti–C–(B)

М.С.Присташ,
 
О.М.Сизоненко,
 
А.Д.Зайченко
 

Вісник Українського матеріалознавчого товариства ім. І.М. Францевича - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2016, #9
http://www.materials.kiev.ua/article/2577

Анотація

Представлено експериментальні дані щодо впливу швидкості нагрівання в діапазоні від 10 до 20 °С/c при іскро-плазмовому спіканні на розмір зерна, структуру та механічні властивості карбідосталей системи Fe–Ti–C–(B). Встановлено, що збільшення швидкості нагрівання до 20 °С/c у режимі консолідації з температурою витримки 1100 °С протягом 180 секунд дозволяє зменшити середній розмір зерна заліза в структурі матеріалу з ~3,5 до ~2 мкм та отримати карбідосталі системи Fe–Ti–C–(B), твердість яких складає 70 HRC, а зносостійкість у 7 разів вища, ніж у вольфрамовмісній сталі Р6М5.


ІСКРО-ПЛАЗМОВЕ СПІКАННЯ, КАРБІДОСТАЛІ, РОЗМІР ЗЕРНА, ШВИДКІСТЬ НАГРІВАННЯ