ПОРШНЕВИЙ ДИСПЕРСНО-ЗМІЦНЕНИЙ КОМПОЗИЦІЙНИЙ МАТЕРІАЛ НА ОСНОВІ ПОРОШКОВОГО АЛЮМІНІЄВОГО СПЛАВУ

Є.П.Шалунов,
 
Архипов І.В
 

Вісник Українського матеріалознавчого товариства ім. І.М. Францевича - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2016, #9
http://www.materials.kiev.ua/article/2580

Анотація

Запропоновано склад, структуру, властивості й технологію отримання дисперсно-зміцненого композиційного матеріалу системи Al–Si–Ni–Fe–Al2O3–С–О для поршнів форсованих двигунів внутрішнього згоряння. Отриманий матеріал, залежно від хімічного складу, має за нормальної температури межу міцності від 600 до 650 МПа (при відносному подовженні від 1,7 до 2,5%), а за температури випробувань 350 °С – 180...195 МПа. При цьому коефіцієнт температурного лінійного розширення у діапазоні температур випробувань 20...150 °С дорівнює (16,8...17,4)•10-6 1/°С, а в діапазоні 20...350 °С – (18,9...19,5) •10-6 1/°С.


АЛЮМІНІЄВИЙ МАТЕРІАЛ, АТРИТОР, ДВИГУН ВНУТРІШНЬОГО ЗГОРЯННЯ, ДИСПЕРСНО-ЗМІЦНЕНИЙ КОМПОЗИЦІЙНИЙ МАТЕРІАЛ, КОЕФІЦІЄНТ ТЕРМІЧНОГО ЛІНІЙНОГО РОЗШИРЕННЯ, МЕЖА МІЦНОСТІ, ПЛАСТИЧНІСТЬ, ПОРШЕНЬ, РЕАКЦІЙНЕ МЕХАНІЧНЕ ЛЕГУВАННЯ