ВПЛИВ ДОБАВКИ ГЕРМАНІЮ У КОМПОЗИТІ MNIN2S4–GE НА ВЛАСТИВОСТІ ОДЕРЖУВАНИХ ТОНКОПЛІВКОВИХ ПОКРИТТІВ

В.Ф.Зінченко,
 
В.Е.Чигринов,
 
О.В.Мозгова,
 
Г.В.Нечипоренко
 

Вісник Українського матеріалознавчого товариства ім. І.М. Францевича - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2016, #9
http://www.materials.kiev.ua/article/2570

Анотація

Досліджено структуру й спектральні властивості халькошпінелі MnIn2S4 і вплив на них добавки германію у CVD-композиті. Встановлено, що добавка Ge поліпшує оптичні й експлуатаційні властивості отриманих термічним випаровуванням матеріалів у вакуумі тонкоплівкових покриттів.


ГЕРМАНІЙ, КОМПОЗИТ, СПЕКТРАЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ, СТРУКТУРА, ТОНКОПЛІВКОВІ ПОКРИТТЯ, ХАЛЬКОШПІНЕЛЬ