ДОСЛІДЖЕННЯ В ОБЛАСТІ НАНОТЕХНОЛОГІЙ В ПРОВІНЦІЙНОМУ ТЕХНІЧНОМУ ВНЗ: ІЛЮЗІЇ І РЕАЛЬНІСТЬ

Л.М.Мурзин
 

Вісник Українського матеріалознавчого товариства ім. І.М. Францевича - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2016, #9
http://www.materials.kiev.ua/article/2574

Анотація

У роботі представлено дискусійний матеріал на тему доцільності й можливості проведення експериментальних досліджень в області складних наукомістких напрямків у рамках освітньої програми підготовки фахівця-технолога в технічному ВНЗ, що має обмежені фінансові можливості в частині оснащення лабораторної бази відповідних навчальних дисциплін складним і дорогим дослідним устаткуванням.


НАНОТЕХНОЛОГІЯ, СТРАТЕГІЯ ОСВІТИ, ТЕХНОЛОГІЯ МАШИНОБУДУВАННЯ