ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ ЕЛАСТОМЕРНИХ МАТЕРІАЛІВ ДЛЯ ВНУТРІШНІХ ТЕПЛОЗАХИСНИХ ПОКРИТТІВ РАКЕТНИХ ТВЕРДОПАЛИВНИХ ДВИГУНІВ

К.В.Козис,
 
А.М.Потапов,
 
Т.А.Манько
 

Вісник Українського матеріалознавчого товариства ім. І.М. Францевича - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2016, #9
http://www.materials.kiev.ua/article/2572

Анотація

У статті розглянуто можливість поліпшення властивостей гуми марки 1001 як основного матеріалу для внутрішнього теплозахисного покриття при експлуатації ракетного твердопаливного двигуна з композиційних матеріалів. Щоб підтвердити працездатність гуми цієї марки та вивчити процеси, які відбуваються в її структурі під дією на неї температури, було проведено дослідження із застосуванням дериватографічного аналізу. За аналізом кривих ДТГ та ТГ на дериватограммі визначали температурні інтервали та температуру максимуму Тмакс основного термічного розкладу гуми марки 1001 (тобто температуру максимуму ендоефекту на кривій ДТГ). Відповідний найбільшій швидкості втрати маси температурний максимум є тією характеристичною температурною точкою, яка дає об"єктивну інформацію про структуру матеріалу.


ВНУТРІШНЄ ТЕПЛОЗАХИСНЕ ПОКРИТТЯ, ДЕРИВАТОГРАФІЧНИЙ АНАЛІЗ, РАКЕТНИЙ ТВЕРДОПАЛИВНИЙ ДВИГУН