Конференції

Фізико-хімічні властивості композиційних матеріалів Cu―Cr

І.М.Гречанюк,
 
В.Г.Гречанюк
 

Електричні контакти та електроди - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2018, #14
http://www.materials.kiev.ua/article/2612

Анотація

Вивчено структурні особливості, електричний опір, корозійна стійкість та інші властивості конденсатів Сu―Cr з різним вмістом хрому. Отримані дані дозволяють припустити, що для використання КМ Сu―Cr як електричні контакти для дугогасних камер необхідний вміст хрому в невеликих кількостях (до 0,5% (мас.)). Проведені дослідження показали, що додаткове легування хромом дає можливість підвищити корозійну стійкість приблизно в 2 рази у порівнянні з матеріалами, що не містять хрому, зі збереженням решти властивостей.


ЕЛЕКТРИЧНІ КОНТАКТИ, КОНДЕНСАТИ СU―CR, ЛЕГУВАННЯ, МІДЬ, ХРОМ