Конференції

Електричні контакти та електроди

№ 14 2018 рік

Зміст

Е.Г.Афтанділянц, К.Г.Лопатько, Я.В.Зауличний
Стан поверхні та структура наночастинок, отриманих електроіскровою обробкою металевих гранул
3
О.Н.Сизоненко, А.Д.Зайченко, М.С.Присташ
Влияние толщины переходной интерметаллидной зоны CuAl2 на твердость материала системы Al―Cu
24
І.В.Кудь, Л.І.Єременко, Л.А.Крушинська, О.В.Широков, О.Б.Згалат-Лозинський, Д.П.Зяткевич, †І.В.Уварова
Композиційні порошки системи Si3N4―ZrN електротехнічного призначення
31
І.В.Кудь, Л.І.Єременко, Л.С.Лиходід, Д.П.Зяткевич, †І.В.Уварова
Особливості синтезу порошків твердих розчинів Cr0,90,1Si2 і Cr0,9Ta0,1Si2, призначених для високоомних резистивних матеріалів
39
І.В.Кудь, Л.І.Єременко, Л.С.Лиходід, Д.П.Зяткевич, †І.В.Уварова
Одержання нанорозмірних порошків твердих розчинів на основі дисиліциду молібдену для виготовлення мішеней
46
Я.А.Ситник, В.А.Маслюк, О.М.Блощаневич, А.І.Стегній
Вплив легуючих добавок і температури нагрівання на розмагнічування і точку Кюрі порошкових термомагнітних матеріалів на основі залізонікелевих сплавів
54
М.О.Пінчук, М.П.Гадзира
Використання продукту утилізації автомобільних шин для синтезу карбіду хрому
61
С.Е.Іванченко, І.О.Полішко, Д.І.Барановський, Є.М.Бродніковський, О.Д.Васильєв, А.В.Рагуля
Плівкове лиття шарів анода і електроліту для твердооксидних паливних елементів
65
М.І.Гречанюк, В.Г.Гречанюк
Вплив технологічних факторів на механічні властивості конденсату на основі міді та молібдену
73
І.М.Гречанюк, В.Г.Гречанюк
Фізико-хімічні властивості композиційних матеріалів Cu―Cr
83
Л.О.Сосновський, О.В.Власова, А.В.Мініцький
Дослідження особливостей пресування і вакуумного спікання порошкової суміші залізо―кремній
89
Т.О.Єпіфанцева, О.В.Власова, Ю.М.Солонін, Г.А.Баглюк, М.Б.Штерн, О.Ю.Коваль
Вплив об’ємної частки і дисперсності вольфрамових частинок на електричний опір гетерогенного матеріалу на мідній основі
99
І.М.Гречанюк
Нові напрямки робіт нпп “Елтехмаш”по отриманню перспективних матеріалів і покриттів методами електроннопроменевої плавки і високошвидкісного випаровуванняконденсації у вакуумі
108
Ю.О.Шишкіна
Аналіз основних напрямків отримання порошкових алюмоматричних композиційних матеріалів
113
†В.Г.Затовський, О.В.Хоменко, О.І.Хоменко
Сучасні порошкові композиційні матеріали для комутаційної та зварювальної техніки
139
Є.О.Козирацький, А.М.Колесников, О.І.Гетьман, П.Я.Радченко, О.В.Талько
Використання швидкості ультразвуку для дослідження особливостей формування структури псевдосплаву Fe―Cu―Mo
151