Конференції

Варіаційна постановка макроскопічних задач пружнонелінійно-в’язкого спікання

 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Математичні моделі і обчислювальний експеримент в матеріалознавстві - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2018, #20
http://www.materials.kiev.ua/article/2743

Анотація

Запропоновано новий варіаційний принцип, який дозволяє враховувати внесок пружності тіла в розподіл внутрішніх напружень під час твердофазного спікання. Параметрами, відносно яких знаходиться стаціонарне значення функціоналу, є загальні швидкості в об’ємі матеріалу та швидкості, що визначають його незворотне деформування. Як приклад застосування нового підходу розглянуто моделювання еволюції пористості в процесі експлуатації паливного елемента ядерного реактора.


ВАРІАЦІЙНИЙ ПРИНЦИП, НЕЛІНІЙНА В’ЯЗКІСТЬ, ПРУЖНІСТЬ, СПІКАННЯ