Математичні моделі і обчислювальний експеримент в матеріалознавстві

№ 20 2018 рік

Зміст

В.В.Лукович
Розрахунок параметрів катодного захисту відрізка трубопроводу за умови відшарування ізоляції від його поверхні
3
В.В.Лукович, В.В.Картузов
Корозія на мікронерівностях поверхні металу
10
А.Л.Максименко
Варіаційна постановка макроскопічних задач пружнонелінійно-в’язкого спікання
18
В.П.Солнцев, А.М.Шахновський, А.В.Хамєтова, К.М.Петраш
Математичне моделювання необоротного процесу термічного розкладу CrO3 в суміші з хромом в атмосфері повітря
23
А.В.Хачатрян
Методика оцінки твердості металів та металевих ВЕС на основі фізичних параметрів, обчислених з перших принципів
28
К.М.Борисовська, Ю.М.Подрезов, С.О.Фірстов
Залежність межі плинності монокристалу танталу від орієнтації
33
В.Г.Боровик
Порівняння ефективності моделей упаковки фрагментів волокон в односпрямованому конструкційному матеріалі
39
Б.О.Галанов, С.М.Іванов, В.В.Картузов, О.О.Прядко
Врахування теплообміну фронту дроблення та ущільнення зруйнованого матеріалу з матеріалом, прилеглим до нього, в моделі розширення сферичної порожнини
47
Б.О.Галанов, В.В.Картузов, О.В.Бистренко, С.М.Іванов
Модель формування евтектичних композитів методом спрямованої кристалізації
57
Д.А.Закарян, А.В.Хачатрян
Теоретична міцність і межа плинності кристалів
64
С.М.Зубкова, В.Л.Бекеньов
Теоретичне вивчення (111)А поверхні кубічного карбіду кремнію
68
О.Г.Кіркова, М.Б.Штерн
Аналіз поведінки пористих тіл під час пружно-пластичного переходу методом обчислювальної мікромеханіки
83
І.Є.Красікова, В.В.Картузов, І.В.Красіков
Дослідження мультифрактальних характеристик гарячепресованих композитів AlВ12—AlN
92
А.В.Кузьмов, М.Б.Штерн
Аналіз впливу обертання прес-інструмента на зменшення робочого тиску під час холодного прессування порошків металів
98
О.В.Михайлов, А.О.Михайлов, Г.А.Баглюк, Є.В.Штефан
Моделювання штамповки пористих заготовок для отримання поковок з внутрішньою конусоподібною поверхнею
104
К.М.Петраш, В.П.Солнцев, Т.О.Солнцева
Вплив характеру переносу тепла на термокінетичні траєкторії процесів синтезу інтерметалідів NiAl3 та Ni3Al
110
А.В.Хачатрян
Фізичні характеристики еквіатомних нікелевих сплавів і їх зв’язок з дісторсіями
115