Конференції

Математичне моделювання необоротного процесу термічного розкладу CrO3 в суміші з хромом в атмосфері повітря

 
А.М.Шахновський,
 
А.В.Хамєтова,
  

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Математичні моделі і обчислювальний експеримент в матеріалознавстві - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2018, #20
http://www.materials.kiev.ua/article/2744

Анотація

Запропоновано термокінетичну модель процесу розкладу триоксиду хрому в суміші з хромом під час нагрівання. В результаті комп’ютерного експерименту встановлено різні термокінетичні траєкторії протікання процесу. Вивчено вплив швидкостей усіх реакцій на термокінетику процесу. Це дозволило визначити області керуючих параметрів, за яких є вірогідним утворення нанопорошку Cr2O3 в суміші з хромом.