Конференції

Моделювання штамповки пористих заготовок для отримання поковок з внутрішньою конусоподібною поверхнею

 
А.О.Михайлов,
  
Є.В.Штефан
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Математичні моделі і обчислювальний експеримент в матеріалознавстві - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2018, #20
http://www.materials.kiev.ua/article/2755

Анотація

Методом скінченних елементів досліджено процес штампування порошкового виробу, що має похилу конічну поверхню. Штампування здійснюється в штампі з кільцевим конічним компенсатором. Розглянуто закономірності ущільнення та зміни форми заготовок двох типів: з одно¬рідним розподілом початкових властивостей за об'ємом і біметалеві. Під час штампування біметалевих заготовок, матеріал верхнього шару яких більш міцний, ніж матеріал нижнього шару, відбувається видавлювання нижнього шару з-під верхнього. Уникнути цього явища можна за рахунок відмінності початкових пористостей шарів.


МЕТОД СКІНЧЕННИХ ЕЛЕМЕНТІВ, ПЛАСТИЧНІСТЬ, ПОРИСТІСТЬ, ШТАМПУВАННЯ