Конференції

Дослідження мультифрактальних характеристик гарячепресованих композитів AlВ12—AlN

   

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Математичні моделі і обчислювальний експеримент в матеріалознавстві - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2018, #20
http://www.materials.kiev.ua/article/2753

Анотація

Показано кореляцію одержуваних мультифрактальних характеристик структури гарячепресованих композитiв AlB12—AlN зі значеннями їх фізичних характеристик, причому різні фізичні характеристики можуть корелювати як з мультифрактальними характеристиками фаз, так і з характеристиками границь фаз.


ГАРЯЧЕ ПРЕСУВАННЯ, ЕЛЕКТРОННА МІКРОСКОПІЯ, КОМПОЗИТ, МУЛЬТИФРАКТАЛЬНIСТЬ, ОБРОБКА ЗОБРАЖЕНЬ