Залежність межі плинності монокристалу танталу від орієнтації

   

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Кржижановського 3, Київ, 03142, Україна
Математичні моделі і обчислювальний експеримент в матеріалознавстві - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2018, #20
http://www.materials.kiev.ua/article/2746

Анотація

Показано, що межа плинності монокристалу танталу в разі великих значень фактора Шмідта (більше 0,3) досить добре описується за допомогою теорії стрибків дислокацій, що термічно активуються, з урахуванням ковзання по інших площинах і дисоціацією дислокацій. У разі малих значень фактора Шмідта потрібно враховувати активізацію дислокаційного ковзання по інших площинах з більшою точністю.


ДИСЛОКАЦІЇ, МЕЖА ПЛИННОСТІ, МОНОКРИСТАЛ, ФАКТОР ШМІДТА