Конференції

Фізичні характеристики еквіатомних нікелевих сплавів і їх зв’язок з дісторсіями

 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Математичні моделі і обчислювальний експеримент в матеріалознавстві - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2018, #20
http://www.materials.kiev.ua/article/2757

Анотація

За допомогою методу апріорного псевдопотенціалу обчислено величини виникаючих дисторсій, а також пружні характеристики сімейства еквіатомних бінарних, потрійних і чотирьохелементних сплавів на основі Fe, Ni, Co, Cr і Mn з ГЦК кристалічною структурою. Визначено кореляції між значеннями дисторсій і фізичних характеристик сплавів.


ВИСОКОЕНТРОПІЙНИЙ СПЛАВ, ДИСТОРСІЯ, ОБ’ЄМНИЙ МОДУЛЬ ПРУЖНОСТІ, ПСЕВДОПОТЕНЦІАЛ, СЕРЕДНІЙ РАДІУС АТОМА