Ітеративний метод розв"язання лінійної проблеми методу найменших квадратів

 
Кудринський В.Ю.†
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Математичні моделі і обчислювальний експеримент в матеріалознавстві - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2008, #10
http://www.materials.kiev.ua/article/219

Анотація

Запропоновано новий ефективний ітераційний метод розв"язування погано зумовлених систем лінійних алгебраїчних рівнянь великих розмірів