Конференції

Математичні моделі і обчислювальний експеримент в матеріалознавстві

№ 10 2008 рік

Зміст

Т.Я.Великанова, †В.М.Даниленко, Рубашевський О.А.†
Термодинамічне моделювання фазових рівноваг в потрійній системі Mo-Fe-Cr
3
Д.А.Закарян, В.В.Картузов, А.В.Хачатрян
Обчислення характерних параметрів сплавів LaB6-MeB2 на основі методу псевдопотенціалів
21
М.І.Луговий, В.В.Лукович, М.П.Бродніковський
Моделювання нагріву та виникнення термічних напружень в шаруватій структурі метал – інтерметалід – метал
28
В.В.Лукович, І.І.Панаіоті, В.В.Картузов
Про вплив геометрії мікронерівностей поверхонь тертя на величину температурного поля фрикційної пари за гальмівний цикл
37
М.В.Карпець
Застосування методу Рітвельда для аналізу дифрактометричних даних при високотемпературному ”іn – situ” дослідженні
43
В.В.Картузов, Кудринський В.Ю.†
Ітеративний метод розв"язання лінійної проблеми методу найменших квадратів
48
А.Л.Максименко
МОДЕЛЮВАННЯ ПЛАСТИЧНОЇ ДЕФОРМАЦІЇ ПОРОШКОВОГО МАТЕРІАЛУ ЗА ВІДСУТНОСТІ КОГЕЗІЇ МІЖ ЧАСТИНКАМИ
57
Л.Н.Ткаченко, О.О.Лещук, В.В.Івженко, М.Б.Штерн, О.Г.Фролова(Кіркова)
Моделювання заповнення шлікером ємностей складної форми
65
Л.В.Барановська
Деякі тестові приклади для чисельної реалізації функціонально-диференціальних задач
72
В.Л.Бекеньов, В.В.Картузов
Теоретичне дослідження взаємодії атомарного водню з дісульфіднимі нанотрубками різного діаметру та хиральності
78
К.М.Борисовська, В.В.Огородніков, Малішевський К.В.†, Ю.М.Подрезов
Моделювання механічної поведінки титана при розтязі методом молекулярної динаміки
83
Г.В.Волков, Я.Ю.Дмитришина, В.В.Картузов, В.Н.Цуркін
Прогнозування кількості зародків методом обчислювального експерименту в алюмінійових сплавах підданих електрогідроімпульсній обробці
92
Б.О.Галанов
Адгезія шершавих пружних тіл
98
В.В.Картузов, О.О.Крикля
Комп"ютерна імітація та аналіз структури нанопоруватого вуглецю
113
†А.А.Михайлов, К.О.Гогаєв, В.С.Воропаєв, Г.Я.Калуцький
Комп"ютерне моделювання процесу асиметричної прокатки порошкових матеріалів
120