Адгезія шершавих пружних тіл

 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Математичні моделі і обчислювальний експеримент в матеріалознавстві - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2008, #10
http://www.materials.kiev.ua/article/226

Анотація

Адгезія шершавих пружних тіл розглядається. Шершавість моделюється Вінклера-Фуса нелінійним пружним шаром. Механічні властивості шару визначаються статистичними теоріями адгезії номінально плоских шершавих поверхонь. Контакт тіл описується нелінійними граничними інтегральними рівняннями з немонотонними операторами, розв’язки яких визначають зменшення ефективної товщини шершавого шару, контактні напруження і залежність між прикладеною силою P та зближенням тіл d. Теоретичне обґрунтування та чисельна реалізація надані. Повна модель та її спрощена версія аналізуються.