Комп"ютерна імітація та аналіз структури нанопоруватого вуглецю

 
О.О.Крикля
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Математичні моделі і обчислювальний експеримент в матеріалознавстві - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2008, #10
http://www.materials.kiev.ua/article/227

Анотація

Основна ідея праці полягає у комп"ютерній імітації заданої варійованої геометричної структури поруватих матеріалів. Поруватий простір у зразку задається як трьохвимірна ортогональна сітка однакових каналів у кластері нанопоруватого вуглецю, що отриманий із карбіду кремнію. Це кластери розміром 6,54*4,36*4,01 нм з кількістю атомів вуглецю - 5400, діаметрами пор: 0,3, 0,6, 0,9 нм, та відстанями між поровими каналами: 1,2, 1,5, 1,8 нм. Перетини каналів пор: квадрат, коло, шестикутник, восьмикутник. Моделі вихідних кластерів формуються методом молекулярної динаміки. Модель реалізована у програмному комплексі, за допомогою якого можна обчислити: розподіл пор за розмірами, питому площу поверхні, гібридизацію, поруватість, радіальну функцію розподілу, струтурні параметри та стійкість. Комплекс дозволяє дослідити вплив температури на параметри нанопоруватого кластеру.