МОДЕЛЮВАННЯ ПЛАСТИЧНОЇ ДЕФОРМАЦІЇ ПОРОШКОВОГО МАТЕРІАЛУ ЗА ВІДСУТНОСТІ КОГЕЗІЇ МІЖ ЧАСТИНКАМИ

 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Математичні моделі і обчислювальний експеримент в матеріалознавстві - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2008, #10
http://www.materials.kiev.ua/article/220

Анотація

В роботі в аналітичному вигляді одержано поверхню навантажень пластичного неспеченого порошку за умови відсутності когезії між частинками. Показано, що в загальному випадку на відміну від поверхні напружень спеченого порошкового матеріалу, ця поверхня залежить від усіх трьох інваріантів тензора напружень. Спираючись на модель, методом скінчених елементів досліджено зародження зони розпушення порошку при пресуванні багатоходовим пресом