Sections
Personal tools

Наші Координати: Україна, 03142, м.Київ, вул. Кржижановського, 3 | тел: +380(44)390-87-51, +380(44)390-87-57 | факс: +380(44)390-87-51

Визначення на базі методу псевдопотенціала характерних параметрiв (температура, концентрація) евтектики в системі Hf – HfB

Закарян Д.А., Картузов В.В., Хачатрян А.В.


Посилання: http://www.materials.kiev.ua/article/298

Побудовано термодинамічний потенціал подвійної системи Hf – HfB за допомогою методу псевдопотенціалів. Енергія теплових коливань вирахувана в рамках моделі Ейнштейна з використанням значення енергії взаємодії між атомними площинами. Оцінена енергія змішування систем, що підтверджує факт утворювання евтектики. З умов мінімуму термодинамічного потенціалу визначені значення концентрації компонент і температури в точці евтектики.


Математичні моделі і обчислювальний експеримент в матеріалознавстві - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2009 , Т.null , #11 , C.3-10


Українське матеріалознавче товариство Українська технологічна платформа Штаб Цивільного Захисту НАН України Базовий координаційний центр УНГ Офіційний Web-портал Верховної Ради України Курсы валют Перевод онлайн