Математичні моделі і обчислювальний експеримент в матеріалознавстві

№ 11 2009 рік

Зміст

Д.А.Закарян, В.В.Картузов, А.В.Хачатрян
Визначення на базі методу псевдопотенціала характерних параметрiв (температура, концентрація) евтектики в системі Hf – HfB
3
В.І.Іващенко, В.І.Шевченко, Н.Ю.Павлова
Моделювання тертя ковзання між пластинами а-SiC, нк-SiC та к-Si
10
В.В.Лукович, І.І.Панаіоті, В.В.Картузов
Розрахунок ефективних коефіцієнтів теплопровідності й теплоємності композиту за теплофізичними характеристиками його складових
16
В.В.Огородніков, К.В.Малішевський, В.М.Фомін, І.Ф.Головньов
Деформація нанокристала ніобію абсолютно жорстким клином
20
О.В.Чечель
Аналіз характеру загальної деформації корпусу судна при слемінгових навантаженнях на спрощеній балковій моделі
37
А.В.Болєста, В.М.Фомін, І.Ф.Головньов, В.В.Огородніков
Молекулярно-динамічне моделювання вдавлення сферичного наноіндентора в тонку плівку міді
46
В.Г.Боровик
Морфологічні характеристики контактів між волокнами, що отримуються при моделюванні їх ущільнення у пластичному стані з урахуванням тертя
55
О.В.Власова, Л.Н.Ткаченко
МОДЕЛЮВАННЯ МАГНІТНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ МАГНІТНО- М"ЯКОГО ПОРИСТОГО МАТЕРІАЛУ НА ОСНОВІ ЗАЛІЗА
65
Т.М.Горкавенко, С.М.Зубкова, Л.М.Русіна, В.Л.Бекеньов
Електронна структура (111) – поверхні в ковалентних кристалах типу А3В5 і А2В6: ZnSe, GaAs.
69
А.В.Кузьмов, А.Л.Максименко, М.Б.Штерн
Мультимасштабне моделювання спікання закріплених пористих тіл
80
М.І.Луговий, †В.М.Слюняєв, М.П.Бродніковський
Механічна поведінка системи «багатошарове покриття – підкладка» при чистому згині: Моделювання
88
О.В.Михайлов
Комп"ютерне моделювання процесу екструзії двошарових порошкових заготівок
101
В.П.Солнцев, †В.В.Скороход, В.Л.Баранов, Т.О.Солнцева
МЕХАНІЗМ І МОДЕЛЬ ВИНИКНЕННЯ ТЕПЛОВОЇ СТРУКТУРИ В РЕАКЦІЙНІЙ РІДИНІ ПРИ ПЕРИТЕКТИЧНОМУ ПЛАВЛЕННІ
107
М.Б.Штерн, Л.Н.Ткаченко, О.Г.Кіркова, А.В.Кузьмов, О.П.Майданюк
До питання оптимізації режимів волочіння порошкового дроту
111
А.Л.Максименко, А.В.Кузьмов
Пряме багатомасштабне моделювання спікання
117
О.В.Оглобля, Ю.І.Прилуцький, В.В.Картузов, Г.М.Кузнєцова
Комп"ютерне моделювання оптичної поляризованості одношарової „зигзаг” нанотрубки з конічним звуженням та ковалентно приєднаними 6 амінокислотами фенілаланін
123