Методика гарячого напресування зносостійких композиційних покриттів із Cr3C2 та сплаву на основі нікелю

 
А.А.Михайлов,
 
К.С.Чирик,
   

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Електронна мікроскопія і міцність матеріалів - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2009, #16
http://www.materials.kiev.ua/article/338

Анотація

Вивчені особливості структуроутворення отриманого гарячим напресуванням композиційного покриття на основі Cr3C2-Ni.Обговорюються можливості керування пористістю та механічними властивостями покриття за допомогою зміни температури напресування і кількості зв"язки. Результати пояснюються в термінах підвищення плинності зв"язки , погіршення змочування внаслідок окислення поверхні частинок карбіду, заповнення пористості при витисканні надлишку зв"язки при гарячому напресуванні


ВЛАСТИВОСТІ, ГАРЯЧЕ ПРЕСУВАННЯ, ЗВ"ЯЗКА, КОМПОЗИЦІЙНІ ПОКРИТТЯ, ПОРИСТІСТЬ, СТРУКТУРА