Конференції

Електронна мікроскопія і міцність матеріалів

№ 16 2009 рік

Зміст

С.О.Фірстов, В.Ф.Горбань, Е.П.Печковський
Особливості використання роботи при автоматичному індентуванні для визначення механічних властивостей матеріалів
3
М.І.Гречанюк, Р.В.Мінакова, О.В.Хоменко, Г.Є.Копилова, М.Є.Головкова, В.В.Бухановський, Н.П.Рудницький, Т.Л.Ярош
Парофазні конденсати в системах Cu-W(Mo,Cr). Структура, властивості.
16
О.В.Хоменко
Електронно-мікроскопічне дослідження масопереносу при рідкофазному спіканні композитів Cr-Cu
32
С.О.Фірстов, Ю.М.Подрезов, М.В.Мінаков, В.А.Назаренко, О.С.Коряк
Дослідження процесу спікання порошкового заліза шляхом пропущення електричного струму
40
М.П.Бродніковський, †А.А.Михайлов, К.С.Чирик, Ю.Ю.Зубець, А.В.Самелюк
Методика гарячого напресування зносостійких композиційних покриттів із Cr3C2 та сплаву на основі нікелю
49
Н.М.Мордовець, †Ю.В.Мільман, Н.П.Коржова, Т.Н.Легка, В.В.Купрін, Ю.М.Подрезов, К.Е.Грінкевич, І.В.Воскобойнік, В.Х.Мельник
Вплив швидкості охолодження на структуру та механічні властивості ливарного сплаву системи Al-Mg-Si
54
†Ю.В.Мільман, С.І.Чугунова, О.А.Голубенко, М.О.Єфімов, А.В.Самелюк
Дослідження впливу температури на механічну поведінку квазікристалів системи Al-Cu-Fe методом індентування
60
Ю.М.Подрезов, В.І.Даниленко
Аналіз впливу повторної деформації на механічну поведінку зразків титану, продеформованих методом гвинтової екструзії
68
О.В.Вдовиченко, О.О.Мосолаб, В.А.Назаренко
Оцінка дефектності пористого титану неруйнівними ультразвуковими методами
80
О.Ю.Коваль
Вплив структури на трищіностійкість сплавів молібдену
88
Я.І.Євич, Ю.М.Подрезов, М.В.Ремез, Н.П.Коржова, Т.Н.Легкая, В.Х.Мельник
Температурна залежність границі текучості сплавів на основі триалюмініду титану з L12-граткою
98
С.О.Фірстов, В.Ф.Горбань, О.М.Шевченко, Н.Г.Палагута, Г.М.Молчановська
Поверхневе граничне зміцнення вуглецевих сталей з надвисоким вмістом вуглецю та структурна залежність їх механічних властивостей
104
О.М.Малка
Довговічність структурно-неоднорідних матеріалів в умовах повзучості
112
М.В.Мінаков, В.Ю.Пучкова, Г.Є.Хоменко, С.В.Данько
Вплив швидкісної циклічної термообробки на структуру литого Zr-1Nb сплаву
122
Г.С.Олєйник, В.М.Волкогон, С.К.Аврамчук, А.В.Котко
Вплив структурних перетворень на процеси ущільнення та розущільнення при спіканні матеріалів на основі вюрцитного нітриду бора
127
П.М.Силенко, А.М.Шлапак, О.Ф.Пилипчук, П.М.Дьячков, Ю.М.Солонін
Виготовлення нанокабелів BN/SiC методом CVD, їх структура та морфологія
136
Л.М.Грищишина
Домішкова інженерія та механоактивація домішкових центрів порошкових систем
142
О.І.Лотков, Ю. М.Коваль, В.М.Гришков, Е.Ф.Дударев, Г.С.Фірстов, Н.В.Гирсова, Д.Ю.Жапова
Ультрадрібнозерниста структура та фазовий склад нікеліду титану після теплого abc-пресування
154
І.Д.Горна, †Н.Ю.Порядченко, О.А.Невінчана, І.Ю.Окунь, С.О.Фірстов
Вплив Sc і Gd на стійкість литого сплаву Ti-36Al до високотемпературного окиснення
163