Оцінка дефектності пористого титану неруйнівними ультразвуковими методами

 
О.О.Мосолаб,
  

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Електронна мікроскопія і міцність матеріалів - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2009, #16
http://www.materials.kiev.ua/article/342

Анотація

За експериментальними результатами визначення швидкостей поширення поздовжньої ультразвукової хвилі проведено оцінку наявності недосконалих контактів (площинних дефектів) в зразках титану пористістю 0,05…0,40, одержаних холодним пресуванням порошку і подальшим спіканням в вакуумі при температурах від 773 К до 1473 К. Показано, що характеристики пружності титану пористістю від 0,05 до 0,3, спеченого за відповідних температур, є подібними до таких стегнової кістки людини. Проте наявність площинних дефектів, а також спричинена нею анізотропія пружності, істотно зменшуються при підвищенні температури спікання до 1273 К і вище в усьому дослідженому діапазоні пористості і тому цей режим спікання можна рекомендувати для виготовлення матеріалів біомедичного призначення.


БІОМЕДИЦИНА, ПОРИСТИЙ ТИТАН, УЛЬТРАЗВУКОВИЙ МЕТОД