Ультрадрібнозерниста структура та фазовий склад нікеліду титану після теплого abc-пресування

О.І.Лотков,
 
Ю. М.Коваль,
 
В.М.Гришков,
 
Е.Ф.Дударев,
 
Г.С.Фірстов,
 
Н.В.Гирсова,
 
Д.Ю.Жапова
 

Електронна мікроскопія і міцність матеріалів - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2009, #16
http://www.materials.kiev.ua/article/351

Анотація

Досліджені закономірності формування ультрадрібнозернистої структури нікеліду титану за поступового теплого(673-573 К) abc-пресування. Показано, що наслідком пресування є виникнення мікроструктури змішаного типу на основі субмікрокристалічної та нанозеренної складових, причому остання локалізована здебільшого у мікрострічках локалізації деформації. Вивчено зміни фазового складу нікеліду титану при 295 К після теплого abc-пресування


ИНТЕНСИВНА ПЛАСТИЧНА ДЕФОРМАЦІЯ, ІНТЕРМЕТАЛІДИ, МАРТЕНСИТНЕ ПЕРЕТВОРЕННЯ, УЛЬТРАДРІБНОЗЕРНИСТА СТРУКТУРА