Sections
Personal tools

Наші Координати: Україна, 03142, м.Київ, вул. Кржижановського, 3 | тел: +380(44)390-87-51, +380(44)390-87-57 | факс: +380(44)390-87-51

Температурна залежність границі текучості сплавів на основі триалюмініду титану з L12-граткою

Євич Я.І., Подрезов Ю.М., Ремез М.В., Коржова Н.П., Легкая Т.Н., Мельник В.Х.


Посилання: http://www.materials.kiev.ua/article/344

Представлено результати дослідження температурної залежності механічних властивостей легованих однофазних і евтектичних сплавів на основі L12 інтерметаліду потрійної системи Al-Ti-Cr. Показано, що в інтервалі температур 20-800 0С міцність сплавів з евтектичною структурою перевищує міцність однофазних сплавів на основі цього ж інтерметаліду. Обидва класи матеріалів показують добре поєднання жароміцності та жаростійкості й можуть бути рекомендовані для використання в якості високотемпературних матеріалів і покриттів.


АЛЮМІНІДУ ТИТАНУ, ВИСОКОТЕМПЕРАТУРНА МІЦНІСТЬ, МЕХАНІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ

Електронна мікроскопія і міцність матеріалів - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2009 , #16 , C.98-104


Українське матеріалознавче товариство Українська технологічна платформа Штаб Цивільного Захисту НАН України Базовий координаційний центр УНГ Офіційний Web-портал Верховної Ради України Курсы валют Перевод онлайн