Довговічність структурно-неоднорідних матеріалів в умовах повзучості

 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Електронна мікроскопія і міцність матеріалів - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2009, #16
http://www.materials.kiev.ua/article/346

Анотація

Запропонована модель, яка описує довговічність структурно-неоднорідних матеріалів при повзучості в області температур вище температури в’язкокрихкого переходу. При цьому тривалий опір матеріала руйнуванню контролюється процесами мікропластичної деформації. Перевірка эфективності моделі на эвтектичному сплаві (% (мас.)) 86,7Mg-12Al-1,3Ca в області температур и напружень 0,49-0,61Tпл і (0,94-5,6)•10-3τ/G показала хорошу кореляцію між експериментальною і розрахунковою довговічністю. Встановлено, що в дослідженій області контролюючим механізмом є в"язкий, аккомодирований об"ємною дифузією алюмінію в магнії рух дислокаційних атмосфер.


АКТИВАЦІЙНИЙ ОБ"ЄМ, ДОВГОВІЧНІСТЬ, ЕНЕРГІЯ АКТИВАЦІЇ, ПОВЗУЧІСТЬ, ТРИВАЛА МІЦНІСТЬ