Обчислення з перших принципів максимального рівня насичення воднем титану

  
О.О.Купріянова
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Математичні моделі і обчислювальний експеримент в матеріалознавстві - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2010, #12
http://www.materials.kiev.ua/article/362

Анотація

Обчислена з перших принципів повна енергія електрон-іонної системи, а також енергія взаємодії між щільно-упакованими атомними площинами з ГЦК та ГПУ структурами в гідриді титану при різних кількостях водню. Показано, що монокристалічний титан має ГПУ структуру, при додаванні атомів водню, система (титан – водень) переходить у більш стійку ГЦК структуру. Отримана максимальна кількість розчиненого водню в гідриді титана, при абсолютному нулі температур, близька до чотирьох, для титану, що має в зоні провідності три електрона.


ЕНЕРГІЯ МІЖПЛОЩИННОЇ ВЗАЄМОДІЇ, ПОВНА ЕНЕРГІЯ ЕЛЕКТРОН-ІОННОЇ СИСТЕМИ, ПСЕВДОПОТЕНЦІАЛ