Sections
Personal tools

Наші Координати: Україна, 03142, м.Київ, вул. Кржижановського, 3 | тел: +380(44)390-87-51, +380(44)390-87-57 | факс: +380(44)390-87-51

Обчислення з перших принципів максимального рівня насичення воднем титану

Закарян Д.А., Картузов В.В., Купріянова О.О.


Посилання: http://www.materials.kiev.ua/article/362

Обчислена з перших принципів повна енергія електрон-іонної системи, а також енергія взаємодії між щільно-упакованими атомними площинами з ГЦК та ГПУ структурами в гідриді титану при різних кількостях водню. Показано, що монокристалічний титан має ГПУ структуру, при додаванні атомів водню, система (титан – водень) переходить у більш стійку ГЦК структуру. Отримана максимальна кількість розчиненого водню в гідриді титана, при абсолютному нулі температур, близька до чотирьох, для титану, що має в зоні провідності три електрона.


ЕНЕРГІЯ МІЖПЛОЩИННОЇ ВЗАЄМОДІЇ, ПОВНА ЕНЕРГІЯ ЕЛЕКТРОН-ІОННОЇ СИСТЕМИ, ПСЕВДОПОТЕНЦІАЛ

Математичні моделі і обчислювальний експеримент в матеріалознавстві - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2010 , #12 , C.65-70


Українське матеріалознавче товариство Українська технологічна платформа Штаб Цивільного Захисту НАН України Базовий координаційний центр УНГ Офіційний Web-портал Верховної Ради України Курсы валют Перевод онлайн