Конференції

Математичні моделі і обчислювальний експеримент в матеріалознавстві

№ 12 2010 рік

Зміст

В.І.Іващенко, В.І.Шевченко, Н.Ю.Павлова
Моделювання механічних властивостей наношарових структур кремнію
3
М.І.Луговий, †В.М.Слюняєв, М.П.Бродніковський
Комп"ютерне моделювання однобічного нагріву сонячним випромінюванням дископодібних зразків сплаву системи Zr-Cr
11
В.В.Лукович
І.М.Францевич про режим роботи системи катодного захисту трубопроводів
22
А.Л.Максименко
Вплив розподілу частинок та пор за розмірами на кінетику спікання порошкового матеріалу
26
М.Б.Штерн, О.В.Вдовиченко, О.Г.Кіркова
Поздовжні і поперечні пружні хвилі в матеріалах, що містять пори і площинні дефекти
31
М.Б.Штерн, А.В.Кузьмов, Т.І.Павлова
Моделювання вдавлювання сферичного індентора в незворотно стисливий та дилатансійний матеріал
38
В.Г.Боровик
Локальні коефіцієнти інтенсивності напружень для тріщин в матеріалі з паралельними каналами різного перетину
48
І.К.Валєєва
Застосування моделювання у задачі визначення пластичних властивостей матеріалу плівок на підкладках за даними индентування
59
Д.А.Закарян, В.В.Картузов, О.О.Купріянова
Обчислення з перших принципів максимального рівня насичення воднем титану
65
А. O. Лисенко
Теоретичне дослідження електронних властивостей і стабільності композитної сегментованої нанотрубки Sic-С-sic
70
О.В.Михайлов, Г.А.Баглюк
МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ ГАРЯЧОГО ШТАМПУВАННЯ КІЛЬЦЕПОДІБНИХ ПОРИСТИХ ЗАГОТІВЕЛЬ У НАПІВЗАКРИТОМУ ШТАМПІ
78
В.В.Огородніков
Універсальне рівняння стану твердих тіл та міжатомні потенціали
84
В.Л.Бекеньов, В.В.Картузов
Двошарові карбід-кремнієві нанотрубки з ковалентним зв"язком між шарами
95
В.М.Барановський, Л.В.Барановська, С.В.Темнікова, О.В.Черенков
Використання модельних уявлень для розрахунку ефективної теплопровідності полімерних композиційних матеріалів. Частина 1. Двокомпонентні полімерні композиційні матеріали з дисперсними наповнювачами
102