Двошарові карбід-кремнієві нанотрубки з ковалентним зв"язком між шарами

  

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Математичні моделі і обчислювальний експеримент в матеріалознавстві - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2010, #12
http://www.materials.kiev.ua/article/453

Анотація

Запропоновано комп"ютерне конструювання нового типу Si нанотрубок - двошарових нанотрубок з ковалентним зв"язком між шарами. Структурна й температурна стійкість даних об"єктів досліджена методом молекулярної динаміки. Нанотрубки з малим діаметром є нестійкими й мимоволі руйнуються. Нантрубки з більшим діаметром залишаються стійкими до температур 1000-1400 К. Виявлено явище негативної теплоємності розглянутих нанотрубок, пов"язане зі структурною перебудовою, що відбувається при підвищенні температури.


ДВОШАРОВІ НАНОТРУБКИ, КАРБІД КРЕМНІЮ, МОЛЕКУЛЯРНА ДИНАМІКА, НЕГАТИВНА ТЕПЛОЄМНІСТЬ