Універсальне рівняння стану твердих тіл та міжатомні потенціали

В.В.Огородніков
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Математичні моделі і обчислювальний експеримент в матеріалознавстві - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2010, #12
http://www.materials.kiev.ua/article/452

Анотація

Універсальні емпіричні рівняння E(V) и P(V) стану твердих тіл Роуза одержано аналітично зі стандартних міжатомних потенціалів. Проведено уточнення цих рівнянь за допомогою введення додаткових параметрів, що враховують такі властивості твердого тіла як параметр Грюнайзена, баричний коефіцієнт та похідні енергії по об"єму до четвертого порядку. Одержано універсальний парний потенціал та надана методика находження його параметрів. Розраховані параметри потенціалів та рівнянь стану для 14 ОЦК металів.


БАРИЧНИЙ КОЕФІЦІЄНТ, МІЖАТОМНИЙ ПОТЕНЦІАЛ, ОЦК МЕТАЛИ, ПАРАМЕТР ГРЮНАЙЗЕНА, ПОТЕНЦІЙНА ЭНЕРГІЯ, РІВНЯННЯ СТАНУ, ТВЕРДЕ ТІЛО