Техногенний кризис та деякі шляхи його подолання. Підвищення надійності контактних з"єднань

Н.Н.Дзекцер,
 
А.Б.Ніколаєв,
 
Г.Ю.Авраменко,
 
Денисова Е.А
 

Електричні контакти та електроди - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2010, Т.null, #10
http://www.materials.kiev.ua/article/455

Анотація

Дефіцит кваліфікації, утома обладнання за десятиліття експлуатації призводять до його фізичного зношування (зношування обладнання в середньому складає 60–70 %) і, як слідство до технічної деградації, і зростанню аварійності в енергетиці. Вирішення проблеми підвищення пожежобезпеки, надійності та економічності електроустановок во многом пов’язано з вдосконаленням електричних контактних з’єднань. Систематичний контроль температури їх нагрівання (тепловізійними методами або різноманітними термоіндикаторами) в поєднанні з використанням електропровідної змазки ЕПЗ-98 забезпечує нормативні сроки служби контактів, і , відповідно, електрообладнання.


АВАРІЙНІСТЬ, ЕЛЕКТРОПРОВІДНА ЗМАЗКА, ЕНЕРГЕТИКА, КОНТАКТНІ З"ЄДНАННЯ, НАДІЙНІСТЬ