Конференції

Електричні контакти та електроди

№ 10 2010 рік

Зміст

Н.Н.Дзекцер, А.Б.Ніколаєв, Г.Ю.Авраменко, Денисова Е.А
Техногенний кризис та деякі шляхи його подолання. Підвищення надійності контактних з"єднань
4
С.М.Карабанов, Р.М.Майзельс, В.Н.Шоффа
Нові конструкції і перспективи розвитку герконів в Росії
9
А.М.Мрачковський, В.О.Коханівський
Контакти з підвищеною екологічною безпечністю в автоматичних вимикачах
18
О.А.Воронін, А.С.Добросотських, П.А.Кулаков, В.І.Приходченко
Шляхи зменшення втрат електроенергії в контактних з"єднаннях сильнострумових технологічних установок
21
О.А.Воронін, П.О.Кулаков, В.І.Приходченко
Оптимізація параметрів струменевого частотного комутатора
28
Г.А.Кальменова, А.С.Мусіна, Т.Маулетули, П.С.Маденова
Нові матеріали в якості індікаторних електродів
35
М.І.Гречанюк
Можливості електронно-променевої технології одержання композиційних матеріалів
44
М.І.Гречанюк, Р.В.Мінакова, Г.Є.Копилова, О.П.Василега, І.М.Гречанюк, Б.Медзинський
Сучасний стан та перспективи використання технології високошвидкісного електронно-променевого випаровування і наступної конденсації в вакуумі металів і неметалів для отримання матеріалів електричних контактів і електродів
54
О.І.Кунтий, О.І.Білань, Є.В.Охремчук, Г.І.Зозуля
Одержання дисперсних металів імпульсним електролізом
68
В.М.Куляпін
Ерозія металів під впливом електричних розрядів
74
І.Л.Бабіч, В.Ф.Борецький, А.М.Веклич, А.І.Іванісік, Р.В.Семенишин, Л.О.Крячко, М.Є.Головкова
Спектроскопія плазми електродугового розряду між композитними електродами Ag–CuO
82
М.П.Афонін, М.M.Овчіннікова
Вплив вмісту і дисперсності оксидів на ерозійну стійкість і стійкість проти зварювання контактів з композиційних матеріалів на основі срібла
116
С.М.Харін, Ю.Р.Шпаді, А.Т.Кулахметова
Механічна модель температури та електричної провідності дуги в металічній і газовій фазах
123
†В.Г.Затовський, М.В.Мінаков
Експериментальне моделювання опору стягнення
132
Б.Медзинский, З.Окрашевский, М.І.Гречанюк, А.Козловский, А.Гродзинский
Випробування низьковольтних вакуумних контактів з компонентами із мульткомпонениних контактів
139
Кулас Станіслав
Зварювання контактів при замиканні електричного кола
145
Л.О.Крячко, М.Є.Головкова
Металографічні аспекти виникнення схоплення нікельвмісних електродів при нанесенні покриттів в низьковольтних імпульсних розрядах
151
В.М.Панашенко, І.О.Подчерняєва, А.Д.Панасюк, Д.В.Юречко
Особливості електромасопереносу при електроіскровому легуванні в системі „кераміка–кераміка”
160
О.В.Хоменко, Р.В.Мінакова, Н.Д.Лесник, А. А.Хоменко
Деякі фізико-хімічні аспекти виготовлення композицій Cr–Cu электротехничного призначення
172
О.І.Хоменко, О.В.Хоменко
Застосування комплексу "Тензор" для дослідження Cu-Cr матеріалів для контактів вакуумних вимикачів
181
О.І.Толочин, О.В.Хоменко, А.В.Лаптєв
Аналіз міцності і пластичності композитів Cu–35Cr та Cu–65Cr, що одержані прессуванням у твердій фазі
189
А.В.Лаптєв, О.І.Толочин, Л.О.Крячко, Д.Г.Вербило, І.Ю.Окунь
Властивості ультрадрібнозернистого композиту Cu–64WC, отриманого вакуумним гарячим пресуванням
198
В.О.Денисенко, В.Г.Гречанюк, І.Ф.Руденко
Корозійна стійкість композиційних матеріалів
207
В.А.Аношин, В.М.Ілюшенко, Р.В.Мінакова, †О.І.Баньковський, О.П.Василега, Е.П.Шалунов, А.Л.Матросов
Жароміцні матеріали на основі міді. Способи виготовлення. Властивості. Застосування.
212
О.М.Сизоненко, Є.І.Тафтай, Є.В.Липян, А.С.Торпаков, А.Д.Зайченко, О.В.Кириченко
Регенерація пористих матеріалів методом високовольтного електричного розряду в рідині
220
К.Г.Лопатько, Є.Г.Афтанділянц, Я.В.Зауличний, М.В.Карпець
Отримання і застосування наночастинок, що містять мідь і срібло
232
В.В.Пасічний, С.О.Остапенко, М.С.Пасічна, Л.П.Ісаєва, І.І.Тимофєєва
Дослідження процесу термічної переробки в сонячній печі відходів електродів з композиту Mo–30% Si
244
Е.В.Буслова, К.А.Гамигін, Ю.М.Прохоров
Вплив оточуючого середовища на характеристики електричних контактних пар для обертових контактних пристроїв супутників дистанційного зондування Землі
250
І.І.Іванова, А.П.Полушко, М.І.Даниленко, Ю.М.Подрезов, Н.А.Крилова
Дослідження методів отримання дисперсно-зміцненої міді з нанорозмірною зміцнюючою фазою, оцінка механічних властивостей матеріалу
256
О.А.Тетерко, М.О.Баб’як, Т.Й.Синявський
Оцінка зношування контактних напайок з композиційних матеріалів контакторів електровозів змінного струму
266
А.Д.Верхотуров, І.О.Подчерняєва, Л.А.Коневцов
Самсонов Г. В. и Лазаренко Б. Р. — засновники нового наукового напрямку “Матеріалознавство електродних матеріалів для електроерозійної обробки”
274