Sections
Personal tools

Наші Координати: Україна, 03142, м.Київ, вул. Кржижановського, 3 | тел: +380(44)390-87-51, +380(44)390-87-57 | факс: +380(44)390-87-51

Деякі фізико-хімічні аспекти виготовлення композицій Cr–Cu электротехничного призначення

Хоменко О.В., Мінакова Р.В., Лесник Н.Д., Хоменко А. А.


Посилання: http://www.materials.kiev.ua/article/473

Вивчено рост середнього розміру тугоплавких частинок у процесі рідкофазного спікання при температурі 1200 оС у вакуумі (2–4)10-3 Па композиції Cr–Cu, при зміні їхньої об’ємної концентрації в мікроструктурі від 40 до 70%. Для визначення середнього розміру частинок використано методи, що базуються на аналізі розподілу перерізів частинок на площині шліфа (метод хорд) і в об"ємі матеріалу (статистична реконструкція методом Шайля-Салтикова). Кінетика росту середнього розміру частинок описується степеневою функцією з показником степеня, близьким до 3, что відповідає дифузійно-контрольованому росту в рамках теорії Ліфшица–Слезова–Вагнера. Показано, що константа швидкості росту є характеристикою, чутливою до методики визначення середнього диаметру частинок. Вплив об’ємної долі частинок на кінетику их росту узгоджується з моделлю Арделла.


КІНЕТИКА РОСТУ ЧАСТИНОК, КОМПОЗИЦІЇ CR–СU, МОДЕЛЬ АРДЕЛЛА, РІДКОФАЗНЕ СПІКАННЯ, СТАТИСТИЧНА РЕКОНСТРУКЦІЯ РОЗМІРІВ ЧАСТИНОК В ОБ’Є, ТЕОРІЯ ЛІФШИЦА–СЛЕЗОВА–ВАГНЕРА

Електричні контакти та електроди - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2010 , #10 , C.172-181


Українське матеріалознавче товариство Українська технологічна платформа Штаб Цивільного Захисту НАН України Базовий координаційний центр УНГ Офіційний Web-портал Верховної Ради України Курсы валют Перевод онлайн